Tulevaisuuden Portti
Tulevaisuuden Portti

Psykiatrista hoitoa ja kuntoutusta kristillisellä pohjalla

Tulevaisuuden Portti on yksityinen ammatillinen psykiatrinen hoitokoti keskellä kauneinta Kymenlaaksoa.
Tarjoamme ympärivuorokautista hoitoa mielenterveyskuntoutujille.

Tulevaisuuden Portti on 6-paikkainen lääkärijohtoinen hoitokoti. Tarjoamme palveluja sairaalahoidon jatkeeksi, tai myös lyhytaikaisesti elämänkriiseissä tai intervallityyppisesti. Laaditaan yksilöllinen hoitosuunnitelma.

Koko henkilökunnalla on omakohtainen kristillinen vakaumus, mikä näkyy hoitokodin arjessa. Ammatillisen hoidon lisäksi
meillä on valmiuksia rukous- ja sielunhoitotyöhön sekä yhteistyöhön eri seurakuntien kanssa.

Tarkemmin palveluistamme kotisivuillamme www.tulevaisuudenportti.net, josta myös löydät yhteystietomme.